Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Thông báo tạm ngừng nhận đăng ký tại đại lý An Giang

Từ ngày 18/05/2012, tạm ngừng nhận đăng ký tại đại lý An Giang để sắp xếp công việc. Khi nào nhận đăng ký tiếp sẽ thông báo sau. Cám ơn các bạn đã quan tâm!