Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Trang chủ dự phòng

Do blogspot hiện đang bị các ISP Việt Nam chặn một cách triệt để, nên mình tạo một trang chủ dự phòng thay thế cho trang chủ hiện nay.
Các bạn có thể vào bằng địa chỉ: https://sites.google.com/site/wjxtdauto/
Sau 24h nữa, các bạn thử vào bằng địa chỉ: http://www.wjxtdauto.net
Các đăng ký tồn đọng mình sẽ xử lý trước giờ tranh đoạt lãnh thổ 15/06/2012. Cám ơn các bạn!

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

wjxtdAuto Pro 1.0.2.8

wjxtdAuto Pro 1.0.2.8 - Tải về
  • Mở chức năng PK trong chiến trường Tống Kim (dành cho BHTĐC)
  • Thêm chức năng tự rút kinh nghiệm, thăng cấp chân nguyên (tab T. ích 2)
  • Sửa một chút phần theo sau ở chế độ PK
  • Thêm map kéo xe Ngoài Thiết Phù Thành

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

wjxtdAuto Pro private (gameplay 08/06/2012)

wjxtdAuto Pro private (gameplay 08/06/2012) - Tải về

  • Giới hạn số nhân vật điều khiển cùng lúc: 3 nhân vật
  • Giới hạn chỉ chạy được 1 bản auto trên 1 máy

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Thông báo v/v post comment trên blog

Bạn nào còn post địa chỉ mail đầy đủ mình sẽ xóa comment mà không cần báo trước. Cám ơn các bạn!