Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Cảnh báo về việc giả mạo đăng ký wjxtdAuto Pro

Hiện nay có một số người giả mạo mail đăng ký holyiii@yahoo.com để gửi mail đính kèm keylog, các bạn nên chú ý bảo vệ tài khoản:

  • Địa chỉ mail đăng ký:  H O L Y I I I @ Y A H O O . C O M (3 chữ i ngắn)
  • File đính kèm là file .lic có kích thước 520 bytes (tuyệt đối không phải file .exe), không yêu cầu phải chạy để cài đặt, chỉ cần copy vào folder licenses.