Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

wjxtdAuto Pro 4 beta 22


  • Thêm chế độ hiển thị màn hình rộng (wide)


Double click lên title bar để chuyển giữa chế độ hiển thị bình thường và chế độ hiển thị wide.
  • Chức năng tiện ích sẽ được kích hoạt khi ở thành hoặc thôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét