Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

wjxtdAuto Pro 4 beta 21

  •  Khi bị tác dụng của kỹ năng Càn Khôn Đại Nã Di sẽ không buff hỗ trợ
  •  Tự sử dụng vật phẩm nhanh hơn
  •  Tự đổi Ngũ Hành Hồn Thạch (thêm vật phẩm cần đổi vào danh sách bán vật phẩm, nếu đổi được thì auto sẽ đổi, không đổi được auto sẽ bán).
  •  Chức năng gửi mail: Gửi từ trên xuống, thỏa điều kiện sẽ gửi (phải là hảo hữu, có vật phẩm cần gửi hoặc đủ bạc).
  •  Chức năng đấu giá
  •  Các chức năng tiện ích sẽ làm sau cùng
  •  Ctrl + Shift + U: Ghép huyền tinh
  •  Ctrl + Shift + J: Vào Tống Kim
  •  Sửa một số lỗi nhỏ khác
  •  Chuẩn bị thu phí

1 nhận xét: